His

 • ODLAGALIŠTA OTPADA
  ODLAGALIŠTA OTPADA
 • BAKLJE ZA SPALJIVANJE ODLAGALIŠNOG PLINA I POSTROJENJA ZA PROIZVODNJU ELEKTRIČNE ENERGIJE IZ ODLAGALIŠNOG PLINA
  BAKLJE ZA SPALJIVANJE ODLAGALIŠNOG PLINA I POSTROJENJA ZA PROIZVODNJU ELEKTRIČNE ENERGIJE IZ ODLAGALIŠNOG PLINA
 • UREĐAJI ZA PROČIŠĆAVANJE PROCJEDNE VODE
  UREĐAJI ZA PROČIŠĆAVANJE PROCJEDNE VODE
 • ŽUPANIJSKI CENTRI ZA GOSPODARENJE OTPADOM
  ŽUPANIJSKI CENTRI ZA GOSPODARENJE OTPADOM
 • VODOVOD I ODVODNJA
  VODOVOD I ODVODNJA
 • VJETROELEKTRANE
  VJETROELEKTRANE
 • TRAFOSTANICE
  TRAFOSTANICE
 • ČELIČNE KONSTRUKCIJE
  ČELIČNE KONSTRUKCIJE
 

 

POVEZANA DRUŠTVA:

Publicus d.o.o., Ljubljana, Slovenija
Ekuus Trade d.o.o., Kočevska Reka, Slovenija
Ekogor d.o.o., Jesenice, Slovenija