His

SJEDIŠTE

PODRUŽNICA ZAGREB

HIS d.o.o. građevinarstvo, projektiranje i trgovina
Donja Višnjica 61D
42255 Donja Višnjica
Hrvatska

MB: 3915298
OIB 40515269370

 

Horvaćanska cesta 17a
10000 Zagreb
Hrvatska
Tel. +385 1 36 40 529
        +385 1 36 40 531
Faks: +385 1 36 80 800
E-mail: his.visnjica@his.hr

Društvo je upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Varaždinu pod brojem MBS: 070020513. Transakcijski računi: Raiffeisenbank Austria d.d. broj HR0724840081100319335; Zagrebačka banka d.d. broj HR8323600001102216278; Privredna banka Zagreb d.d. broj HR4223400091110805643.
Temeljni kapital društva iznosi: 13.588.000,00 kn i uplaćen je u cijelosti. Slavko Hrženjak, uprava.